Title Published Date Actions
प्रि डिप्लोमा तहमा खुला काेटा आवेदन फाराम 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
प्रि डिप्लोमा तहमा लक्षित बर्ग पुर्ण शुल्कीय आवेदन फाराम 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
प्रि डिप्लोमा तहमा नयाँ प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०८१ असार १५ 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
डिप्लाेमा तहमा अध्ययनका लागी प्रि डिप्लोमा काेटा आवेदन फाराम 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
डिप्लोमा पुर्ण शुल्कीय खुला काेटा आवेदन फाराम 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
डिप्लाेमा तहमा पुर्ण शुल्किय लक्षित बर्ग आवेदन फारम 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
डिप्लोमा तहमा प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना २०८१ असार १५ 2024-06-29/ २०८१-०३-१६  
कृषी प्रशिक्षक पशुपालन (भेटेरीनरी डाक्टर ) पदका लागी अावेदन फाराम 2024-03-26/ २०८०-१२-१३  
कृषी प्रशिक्षक पशुपालन (भेटेरीनरी डाक्टर ) अाबश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-03-26/ २०८०-१२-१३  
JTS Boundry Wall E Bidding Tender Notice 2024-03-10/ २०८०-११-२७  
प्राविधिक शिक्षामा बिशेष छात्रबृती कार्यक्रममा र्बैकल्पीक बाट आवेदन माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2023-10-09/ २०८०-०६-२२  
बैकल्पीक बाट आवेदन माग निवेदन 2023-09-27/ २०८०-०६-१०  
रिक्त कोटका लागी आवेदनको ढाचा 2023-09-14/ २०८०-०५-२८  
निर्वाह छात्रबृद्धिमा नयाँ प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 2023-08-21/ २०८०-०५-०४  
करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना 2023-04-12/ २०७९-१२-२९  
निर्माण कार्यको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना 2022-12-12/ २०७९-०८-२६  
सुची दर्ता ०७९।०८० 2022-08-04/ २०७९-०४-१९  
Pre Diploma Entrance Notice 079 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Diploma entrance Notice 079 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Pre Diploma Lakshit barga Quota Entrance form 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Pre Diploma Open Quota Entrance form 079 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Diploma Entrance form for lakshit Barga Quota 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Diploma full paying form for Pre Diploma Quota 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Full Paying Form for Diploma 079 2022-07-30/ २०७९-०४-१४  
Application form Open Notice for Pre Diploma 078 2021-08-19/ २०७८-०५-०३  
Application Form Of Pre Diploma LAkshit Barga Quota 078 2021-08-19/ २०७८-०५-०३  
Application Form Of Pre Diploma Open Quota 078 2021-08-19/ २०७८-०५-०३  
Diploma Level Admission Notice 2078 2021-08-14/ २०७८-०४-३०  
Diploma Full Paying Lakshit Barga Quota application form 078 2021-08-14/ २०७८-०४-३०  
Diploma Full Paying TSLC Quota application form 078 2021-08-14/ २०७८-०४-३०  
Diploma Full Paying Open Quota application form 078 2021-08-14/ २०७८-०४-३०  
Admission Notice for Alternative Candidate of Scholarship Program 2077 2021-08-07/ २०७८-०४-२३  
Exam form Submission Notice for Odd Semester Civil 2021-08-01/ २०७८-०४-१७  
Suchi Darta 0f 2078 2021-07-27/ २०७८-०४-१२  
ADMISSION NOTICE FOR SPECIAL SCHOLARSHIP 2021-07-27/ २०७८-०४-१२  
Renotice of sort list 2021-01-25/ २०७७-१०-१२  
Curriculum 2021-01-22/ २०७७-१०-०९  
आवेदन फारम स्विकृत भएको र परिक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना 2021-01-22/ २०७७-१०-०९  
डिप्लाेमा तहको पुर्ण शुल्किय लक्षित वर्ग काेटा फारम 2020-09-18/ २०७७-०६-०२  
डिप्लाेमा तहको पुर्ण शुल्किय TSLC/Pre-diploma काेटा फारम 2020-09-18/ २०७७-०६-०२  
डिप्लाेमा तहको पुर्ण शुल्किय खुला काेटा फारम 2020-09-18/ २०७७-०६-०२  
प्रिडिप्लाेमा तहको पुर्ण शुल्किय लक्षित बर्ग काेटा फाराम 2020-09-16/ २०७७-०५-३१  
प्रिडिप्लाेमा तहको पुर्ण शुल्किय खुला काेटा फाराम 2020-09-16/ २०७७-०५-३१  
Admission notice of diploma and pre-diploma 2077 2020-09-15/ २०७७-०५-३०  
विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सुचना 2020-09-14/ २०७७-०५-२९  
पि-रजिष्ट्रशन फाराम सम्बन्धी 2020-09-07/ २०७७-०५-२२  
स्थगित परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ! 2020-07-28/ २०७७-०४-१३  
सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2020-07-17/ २०७७-०४-०२  
नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2020-03-14/ २०७६-१२-०१  
लिखित तथा अन्रतरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2020-02-28/ २०७६-११-१६  
आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली 2020-02-26/ २०७६-११-१४  
कार्यालय सहयोगीको विज्ञापन सच्याइएको सम्बन्धमा 2020-02-14/ २०७६-११-०२  
प्रशिक्षक तथा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2020-02-09/ २०७६-१०-२६  
Exam form fill up notice for diploma in civil engineering 2020-02-03/ २०७६-१०-२०  
Inviatation for the procurement of Stationary & Teaching Practical Materials 2019-12-17/ २०७६-०९-०१  
प्राविधिक एसएलसी तह स्वास्थ्य तर्फका अनमी (१५+३) अवधिका कार्यक्रममा परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारेको सूचना ।। 2019-09-22/ २०७६-०६-०५  
TSLC Level One Subject Chance Exam Result 2019-08-12/ २०७६-०४-२७  
शैक्षिक सत्र २०७६।०७७ काे लागि डिप्लोमा तह वर्गीकृत तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना 2019-07-30/ २०७६-०४-१४  
TSLC Level Entrance Notice-2076-03-25 2019-07-10/ २०७६-०३-२५  
शैक्षिक सत्र २०६६।०७७ मा १८ महिने प्राविधिक एस‍एलसी तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2019-07-10/ २०७६-०३-२५  
Diploma Level Full Fee Paying Entrance Notice JTS-2076-03-21 2019-07-08/ २०७६-०३-२३  
Diploma Level Full Fee Paying Entrance Notice JTS-2076-03-21 2019-07-08/ २०७६-०३-२३  
Diploma Level Full Fee Paying Entrance Notice JTS-2076-03-21 2019-07-08/ २०७६-०३-२३  
Diploma Level Full Fee Paying Entrance Notice-2076-03-21 2019-07-08/ २०७६-०३-२३  
Diploma Level Exam form Notice-2076-03-18 2019-07-04/ २०७६-०३-१९  
TSLC Exam Form Notice 2076 Asar 18 2019-07-03/ २०७६-०३-१८  
TSLC Level One Subject Chance Exam Notice-2076-03-03 2019-06-19/ २०७६-०३-०४  
आवेदन फाराम स्वीकृत भएको सम्बन्धमा 2019-05-28/ २०७६-०२-१४  
परीक्षा केन्द्र तथा समय कायम गरिएको सम्बन्धमा 2019-05-27/ २०७६-०२-१३  
बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना 2019-05-19/ २०७६-०२-०५  
विज्ञापन सम्बन्धी सूचना 2019-05-12/ २०७६-०१-२९  
सिलबन्दी दरभाउपत्र 2019-05-09/ २०७६-०१-२६  
Diploma/PCL Level Special Program Final Exam Center-2076-01-04 2019-04-17/ २०७६-०१-०४  
Diploma/PCL Level Special Scholarship Routine 2019-03-31/ २०७५-१२-१७  
विशेष अनमी कार्यक्रमका परीक्षाार्थीहरुलाई भर्ना सम्बन्धी सूचना 2019-03-26/ २०७५-१२-१२  
Special Scholarship Final Exam Form Notice 2019-03-10/ २०७५-११-२६  
Diploma/PCL Level Chance (One Subject) Exam Notice-2075-11-12 2019-02-25/ २०७५-११-१३  
३९० घण्टे छोटो अवधिको तालीम सम्बन्धी सूचना 2019-02-15/ २०७५-११-०३  
डिप्लोमा तहको परीक्षा अावेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 2019-01-20/ २०७५-१०-०६  
हिउँदे विदा सम्बन्धमा 2018-12-26/ २०७५-०९-११  
नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2018-12-16/ २०७५-०९-०१  
परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना 2018-12-11/ २०७५-०८-२५  
परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना 2018-12-09/ २०७५-०८-२३  
आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2018-11-25/ २०७५-०८-०९  
सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना 2018-11-25/ २०७५-०८-०९  
TSLC Level Registration_Notice 2018-11-18/ २०७५-०८-०२  
Diploma Level Registration_Notice 2018-11-18/ २०७५-०८-०२  
३ वर्षे डिप्लाेमा तह पशु विज्ञान तर्फको रिक्त कोटामा भर्ना हुने सम्बन्धि सूचना 2018-09-17/ २०७५-०६-०१  
रिक्त काेटामा भर्ना हुने सम्बन्धि सूचना 2018-09-11/ २०७५-०५-२६  
Notice for admission and result published 2018-08-17/ २०७५-०५-०१  
Notice for TSLC full paying Entrance 2075 2018-08-07/ २०७५-०४-२२  
Posponed notice for TSLC full paying Entrance 2075 2018-08-06/ २०७५-०४-२१  
Diploma/PCL Entrance Exam Center Full Fee Paying 2018-07-31/ २०७५-०४-१५  
भर्ना सम्बन्धि सूचना 2018-07-18/ २०७५-०४-०२  
सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना 2018-07-18/ २०७५-०४-०२  
Vacancy Announcement for Biology Instructor 2018-07-18/ २०७५-०४-०२  
TSLC कार्यक्रम थप सम्बन्धमा 2018-07-18/ २०७५-०४-०२  
Diploma कार्यक्रम थप सम्बन्धमा 2018-07-18/ २०७५-०४-०२  
TSLC Back Exam Form Fill up Notice 2018-07-18/ २०७५-०४-०२  
डिप्लोमा तहको नियमित तथा अा‌‌शिक परीक्षा २०७५ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना 2018-07-16/ २०७५-०३-३२